Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering år 4-6 Skridskor, skidor och utelek vintertid.

Skapad 2013-01-25 11:18 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under uteperioden kommer du att få utveckla förmågan att röra dig allsidigt samt få möjlighet att leka och röra dig utomhus under olika årstider och i olika miljöer. Du kommer också få utveckla förståelse för isvett. säkerhet och hänsynstagande. Du kommer också utveckla förmågan att planera, genomföra och samtala om egna upplevelser av aktiviteten.

Innehåll

Förmågor vi arbetar med

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll- Vad ska vi arbeta med.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Hur ska vi arbeta

Under uteperioden kommer vi att ha snö och is-lek t e x åka skridskor, skidor, leka lekar och åka pulka i närmiljön kring skolan. Vi kommer att arbeta med lekar, teknikövningar, spel, stafetter, koreografi samt fri åkning. Vi kommer att samtala om hur man anpassar sin klädsel och utrustning till aktiviteter vintertid. Vi kommer att samtala om isvett, vilket innebär att eleverna görs medvetna om säkerhet och hänsynstagande på is. Vi kommer också att göra praktiska övningar kring nödsituationer vid vatten och testa på och lära om förlängda armen samt att ta sig fram med isdubbar på isen. Vi kommer också att samtala om vilka fysiska effekter snö och is-lek har för hälsan.

Bedömning

Hur du anpassar dina rörelser till aktiviteten.( T e x flyt, koordination, balans, kroppskontroll, teknik).Hur du följer regler, visar hänsyn, samarbetar och hur du förstår olika lekar och spels ide, syfte och uppbyggnad. Hur du samtalar om den egna upplevelsen av aktiviteten (använder du ord och begrepp vi lärt oss, för du underbyggda resonemang) och hur du samtalar och praktiskt visar vad du kan kring säkerhet och nödsituationer. Aktivitet vid samlingar. Dina utvärderingar/ reflektioner av olika vinteraktiviteter och hur aktiviteten påverkar din hälsa (molnen). Prov, om nödsituationer vintertid, anpassning av utrustning vintertid och hälsoeffekter vid is- och snölek. Hur du har anpassat din utrustning på vinterfriluftsdagen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: