Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2013-01-27 14:43 i Grebbestadsskolan Tanum
Sång och spel
Grundskola 3 Musik

Vi kommer att sjunga, spela, lyssna på musik, dramatisera och rita till musik, skapa musik, dansa och lära oss om hur man "bygger" musik!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

delta i gemensam sång
Sveriges nationalsång samt några vanliga psalmer
spela olika rytminstrument
ge exempel på några olika musikinstrument
imitera och improvisera till musik
skapa enkel musik
ge exempel på några av musikens byggstenar
uttrycka och samtala om känslor i samband med musik
använda enkla symboler för att läsa musik

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:
hur du deltar i undervisningen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Ni kommer att få:

delta i gemensam sång
sjunga i kanon och i enkla stämmor

prova instrument från olika instrumentgrupper
spela olika rytminstrument
skapa enkel musik
imitera och improvisera till musik

uttrycka och samtala om känslor i samband med musik
dramatisera och improvisera musik

veta hur man kan variera musik
använda enkla symboler för att skriva och läsa musik
lära er hur man kan läsa musik
lyssna och samtala om musik


Arbetet kommer att ske under läsåret 2019/20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: