Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 3 2020

Skapad 2013-01-27 20:50 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett Uggleskolan kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Du ska tillsammans med dina kamrater få göra en resa ut i rymden och lära dig om solen, månen, stjärnor och planeter.

Innehåll

Till dig som elev:

Efter avslutat arbete ska du kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Arbetsområdet

Rymden

Mål

Du ska:

 • kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • kunna berätta om solen, månen och någon planet.
 • känna till namnen på några stjärnbilder och vilket stjärntecken du själv är född i.
 • kunna förklara varför vi har dag/natt och varför vi har årstider

Arbetssätt

Vi kommer att::

 • titta på filmer om rymden..
 • läsa faktatexter.
 • rita och skriva egna faktatexter om rymden.
 • ha pararbete om en planet och redovisa muntligt för kamraterna.
 • sjunga sånger om rymden.
 • lyssna på berättelser om stjärnor/stjärnbilder.
 • Dramatisera en modell över jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Skriva  en rymdberättelse.

Redovisningsform

 • Du visar dina kunskaper i gemensamma diskussioner och i det individuella arbete med din bok om rymden.
 • Du redovisar muntligt för kamrater om en planet.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga:

 • att kunna berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • att förklara varför vi har dag/natt och varför vi har årstider.
 • att kunna namnen på några stjärnbilder och vilket stjärntecken du är född i.
 • att skriva en rymdberättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • att skriva en faktatext.

Reflektion

 • Vad har varit bra eller mindre bra med arbetssätten?
 • Vad har varit mest intressant att arbeta med?

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Tema Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Du vet att jorden rör sig runt sin egen axel.
Du vet att jorden rör sig runt sin egen axel och att månen rör sig runt jorden.
Du vet också hur månen och jorden rör sig runt solen.
Månens olika faser.
Du vet vilka månens olika faser är.
Du vet vilka månens olika faser är och att månen inte har någon egen lyskraft.
Du vet vilka månens olika faser är och att månen inte har någon egen lyskraft. Du vet också varför vi har dag/natt och varför vi har årstider.
NO-begrepp.
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan använda dem på rätt sätt när du berättar och skriver.
Stjärnor och stjärnbilder
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna. Utan solen finns det inget liv på jorden. Du kan namnge någon stjärnbild och vet vilket stjärntecken du är född i.
Tala, lyssna och samtala Sv 1-3
Du har redovisat din faktatext, genom att läsa den innantill högt för mig och dina kamrater.
Du har redovisat din faktatext för mig och dina kamrater, med hjälp av bilder och stödord.
Du har redovisat din faktatext utan någon hjälp eller stöd.
Berättande texter och sakprosatexter Sv 1-3
Du har skrivit en berättelse.
Du har skrivit en berättelse med en tydlig inledning, handling och avslutning.
Du har skrivit en målande berättelse med en inledning, handling och avslutning.
Berättande texter och sakprosatexter Sv 1-3
Du kan skriva en enkel faktatext om du får hjälp.
Du kan skriva en enkel faktatext utan hjälp.
Du kan skriva en berättande faktatext med ett tydligt innehåll utan hjälp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: