Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 9 Ma Procent DJ

Skapad 2013-01-28 08:05 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Procent

Du skall förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:

- beräkna andelen

- beräkna delen

- beräkna det hela

Vidare skall du kunna räkna med förändringsfaktorn och använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, t.ex. vid ränteberäkningar och jämförelser. Du skall kunna skilja mellan procent och procentenheter och kunna räkna med promille.

Innehåll

VT-16 Procent

Procent 
VT-2016

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Resonemangsförmågan (R) - föra och följa matematiska resonemang. 
 • Metodförmågan (M) - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter. 
 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

Innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslags- räkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Prov blir under vårterminen 2014

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser

Ma
Procent & Funktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösningsförmåga
Hur bra du är på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du kan förstå problemet nedan och påbörja en lösning där du visar förståelse för hur varans pris sänks i två steg.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt Du kan ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du kan kan förstå problemet nedan och komma fram till rätt svar. Du gör en klar och tydlig redovisning.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt Du kan ge förslag på andra (generella) sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du förstår problemet nedan och löser det korrekt, med klar och tydlig redovisning. Du använder en generell metod.
Metodförmåga
Hur bra du är på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat Exempel: Om priset på en vara ökar kan du räkna ut den procentuella höjningen.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat Exempel: Du kan använda förändringsfaktor för att beräkna upprepade procentuella förändringar.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat. Exempel: Om priset på en vara ökar procentuellt i flera steg kan du med generella metoder ge olika förslag på hur priset kan ha ändrats.
Resonemangsförmågan
Hur bra du är på att föra och följa matematiska resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Niklas ska köpa ett nytt staket till sin trädgård. Staketet ser ut som det på bilden. Hur många brädor behövs det om man ska bygga ett staket med 10 stolpar? 
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Exempel: Skriv ett samband mellan antalet stolpar och antalet brädor med ord
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångs- sätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. Exempel: .Skriv ett samband mellan antalet stolpar och brädor med en formel

Uppgift som ges som ett exempel ovan.

 Inför julen säljs många chokladaskar. På juldagen sålde en affär sina chokladaskar med 20% rabatt. En vecka senare på nyårsdagen var det 50% rabatt på reapriset. Med hur många procent har priset sänkts från ursprungspriset?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: