Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Penn- och suddhållare (slöjd år 4 Stureskolan)

Skapad 2013-01-29 16:41 i Stureskolan Hedemora
En penn- och suddhållare att använda i skolan eller hemmet eller varför inte ge bort i present.
Grundskola 5 Slöjd
Du ska i denna uppgift tillverka något som du kan förvara pennor och sudd i, låt oss kalla detta för penn- och suddhållare. Läraren visar några förslag som du kan arbeta efter eller så väljer du att göra någon egen design. Men du måste utgå från materialen och måtten som är bestämda.Din penn- och suddhållare kommer du att kunna använda i skolan eller i hemmet.

LYCKA TILL!

Innehåll

Förankring i läroplanen

Innehåll

Konkretisering

Du ska öva dig på
 • att använda verktyg och redskap på ett rätt och säkert sätt.
 • att skissa fram en ideé
 • att välja och motivera hur du vill att ditt arbete ska se ut.
 • att följa muntliga och skriftliga instruktioner.
 • att beskriva och utvärdera ditt eget arbete och resultatet med hjälp av hantverksbegrepp( slöjdord).
Exempel på val och motivering till ditt arbete: Jag väljer att spika en list runt om så att den ser ut som en låda.
Exempel på utvärdering av ditt eget arbete: Jag har inte arbetat fokuserat och därför inte riktigt förstått vad jag ska göra.
Exempel på utvärdering av resultatet: Jag är mycket nöjd med den lena ytan, den känns inte raspigt och jag är också nöjd med färgvalet därför att färgen passa till mitt skrivbord hemma.

Arbetssätt och undervisning

Teoretiska och praktiska genomgångar i grupp
   Presentation av arbetsområdet
   Material
   Redskap
   Tekniker 

Enskild handledning

Muntligt redovisning/presentation av slutresultatet.

Bedömning; vad och hur.I uppgiften bedöms följande :

 • Hur du använder dig av verktyg.
 • hur du skissar
 • Hur du väljer och motiverar det du vill tillverka.
 • hur du följer  muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Hur du beskriver och utvärderar ditt arbete och ditt resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: