👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster år 6 v36-40

Skapad 2013-02-01 11:31 i Rydsbergsskolan Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för år 6 i D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik
Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar intresse för matematik och tilltro till er förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Innehåll

Beskrivning

Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på din Formula DVD som du hittar längst bak i din mattebok.

 

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom de gemongångna områdenna. se nedan

Prov v40

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

 1. kunna se mönster i olika figurer och tal
 2. förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 3. kunna jämföra och storleksordna tal
 4. kunna använda olika räknesätt och förstå samband mellan dem
 5. kunna avrunda och göra överslag

 

Pedagogisk planering i Matematik

för år 6 i D-laget                                                                                                     v35 – v40 2017

 

Arbetsgång: Torsdag till Torsdag

 

V35            

  • Genomgång av mönster tiosystemet

  • Positionssystemet och stora tal

  •        Aktivitet 1:1 sid 6

  •       Aktivitet 1:4 sid 12                                                         ⃝ sid 6 - 12

 

V36            

 • Genomgång av decimaltecken,

 • Räknesätt

 • Vi lär oss ord i det matematiska språket

 • Addition subtraktion, multiplikation och

 • division                                                                   ⃝ sid 13 - 17

 

V37            

  • Genomgång multiplikation och division

  • Jobba med Tänk efter 1 sid 23

  • Gör Diagnos 1 sid 24 (måndag v38)                          ⃝ sid 18 - 24

 

V38            

 • Du får tillbaka din diagnos (torsdag) och får reda påvilket spår som passar dig, 1 eller 2

 • Vi jobbar med Utmaningar 1 sid 25

 • Jobba igenom minst halva spår 1 eller 2

 

V39                                 

  • Genomgång av primtal

  • Vi jobbar med Eratosthenes såll,

  • Aktivitet 1:5 sid 39

  • Jobba klart med spår 1 och spår 2

 

 Prov fredag v40

 

 

 

Fråga ofta och gärna  

 

/Fredrik  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6