Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska SVA: Uppdraget

Skapad 2013-02-02 12:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna ska skriva en uppsats och följa punkter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska utföra ett uppdrag. Det är bråttom. Hur ska du hinna komma tillbaka?

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Kommunicera i skrift:
Eleven ska skriva en text med spänning. 
 
Anpassa till mottagaren, syfte och sammanhang:
Texten ska vara spännande och passa för mottagaren

Språkliga strukturer:
Eleven ska följa instruktionerna och texten ska ha en mycket tydlig struktur.

Undervisningen

Eleverna får instruktioner och ska följa de 12 punkterna. Ett stycke i texten ska motsvara en punkt i instruktionerna. Vi arbetar med skrivuppgiften under fyra lektioner och eleverna ska ge skriftlig kamratresponst minst en gång. Responsen ska ta upp två aspekter:
1. Styckeindelning
2. Om instruktionerna (=punkterna) till Uppdraget följs.

Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska: Uppdraget

Uppdraget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du beskriver ditt uppdrag på ett enkelt sätt
Du beskriver ditt uppdrag på ett utvecklat sätt
Du beskriver ditt uppdrag på ett välutvecklat och spännande sätt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig för läsaren
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, tex tydlig styckeindelning. Läsaren förstår och kan leva sig in i din text.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom konsekvent styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning. Läsaren förstår och lever sig mycket väl in i din text.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt, tempusbruket stör inte förståelsen
Ordvalet är varierat, tempus används på ett riktigt sätt
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skrivreglerna
Du följer relativt väl skrivreglerna
Du följer skrivreglerna mycket väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: