Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2013-02-04 14:38 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Forntiden: Från Stenåldern till Järnåldern
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Forntiden

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med temat är:
-lära om tidbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
-kunna se vad som är typiskt för varje ålder
-att kunna ta reda på fakta och muntligt redovisa för de övriga i klassen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas för forntid.
Vi kommer att arbeta med de tidsåldrar som kallas för jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta med faktatexter och väva samman so med sv.
Vi kommer att jobba i helklass, mindre grupper och enskilt.
Vi kommer även att väva samman so med bild.
Vi arbetar med lera och tillverkar krukor och smycken

Vi ska titta på filmer ur NE om de olika tidsperioderna.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga
-att läsa och förstå faktatexter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet
-att beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder
-att skriva egna faktatexter
-att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner

Konkretisering av mål

Du ska
-kunna namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern samt jägarstenåldern
-kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden
-kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden
-kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet för att kunna skriva egna faktatexter
-kunna göra bilder. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: