Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD-LPP trä/metall år5

Skapad 2013-02-05 15:25 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2016/2017 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 5 Slöjd

Eleverna lär sig nya tekniker, provar nya verktyg, material och maskiner. Nya material är tex koppar, mässing, emalj. Nya tekniker såsom hamra metall, emaljera metall, svarva, urholka, hugga bilder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att:

- formge sina arbeten

- hantera olika nya verktyg

- använda olika material, tekniker och maskiner

- ta mer eget ansvar i slöjdarbetet, välja handlingsalternativ och driva arbetet framåt själv med hjälp av olika instruktioner/instruktionsfilmer

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar 

- samarbeta med kamrater

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- formge dina arbeten

- hantera verktyg och maskiner

- veta vad verktyg, maskiner och material heter och hur och när de används

- ta egna initiativ och driva arbetet framåt själv

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

- förmågan att hjälpas åt och att arbeta tillsammans.

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, skriftligt test samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna skriver planeringar och värderingar av sina arbeten.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Digitala genomgångar på i-pad och Smartboard.

Hitta lösningar på problem t ex med hjälp av i-pad, dator, färdiga arbeten och kamrater.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: