Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Balansera och väga åk 1

Skapad 2013-02-07 15:23 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 1 Matematik NO (år 1-3)
Vad väger mest av frukostflingor, makaroner, solrosfrön eller ärtor?

Nu kommer du att få göra många laborationer och undersökningar med att balansera, väga på balansvåg, uppskatta vikter och före varje uppdrag får du ställa en hypotes om vad du tror kommer att hända. Sedan får du se hur resultatet stämde med din hypotes. Vi kommer också att dokumentera.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • kunna utföra enkla undersökningar och experiment.
 • kunna jämföra dina hypoteser med dina resultat.
 • känna till begreppen: Stödpunkt, jämvikt, balans, tyngre och lättare.
 • känna till vad en mobil är samt kunna konstruera en mobil i enkel form.
 • Kunna mäta vikt i kg

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Vi kommer, tillsammans eller i små grupper, att göra olika uppdrag som handlar om balans och vikt. Du kommer att:

 • planera
 • göra förutsägelser
 • genomföra praktiska undersökningar
 • tolka resultat
 • dokumentera genom att skriva, rita, fota
 • delta i gemensamma diskussioner
 • utvärdera och redovisa
 • upptäcka jämvikt och när saker är i balans
 • hitta tyngdpunkter
 • arbeta i matteboken
 • väga på en riktig våg

 

3. Bedömning- elevdel

Läraren bedömer din förmåga att:

 • vara aktiv och ställa enkla hypoteser på lektionerna.
 • genomföra experiment tillsammans med en kamrat.
 • jämföra dina hypoteser med dina resultat.
 • dokumentera på ett vetenskapligt sätt.
 • beskriva dina experiment och visa förståelse och kunna förklara med hjälp av orden: stödpunkt, jämvikt, balans, tyngre och lättare.
 • konstruera en enkel mobil.
 • att väga med kg.

 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Här gör du kopplingar till de övergripande målen i del 2.2.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: