Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens religioner

Skapad 2013-02-08 10:13 i Hudiksvall
Vad menas med religion. Huvuddragen i de stora världsreligionerna.
Grundskola 6 Religionskunskap
Varför tror vi?

När tror vi?

Vad ska man tro på?

Innehåll

Utdrag från Lgr 11

3.15 Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Religionsarbete:

Innehåll:

Ni kommer att få se filmer om religion och vi kommer att prata om vad religion innebär.

Ni ska jobba enskilt, i par eller i grupp om fyra och då få  flera religioner att jobba med.

Vi kommer att ta till oss fakta genom ett instuderingshäfte, litteratur, NE och via internet.

Du kommer att få olika uppgifter i anknytning till aktuell religion.

Det här ska du kunna.

Sammanfattning:

• Världsreligionerna: Kristendom, Islam, Judendomen, Buddism & Hinduism

• vad anhängarna kallas

• utbredningen i världen, samt hur många anhängare det finns

• lite om dess historia, t.ex. när den uppkom och var

• vad de tror på

• ”huvudperson”

• helig skrift

• samlingshus

• hur de ser på döden

• några av deras högtidsdagar, beskriv en av de viktigaste utförligt

• maten de äter, finns det någon ritual runt den eller finns det mat de inte äter?

• hur de går klädda, om det finns viss klädsel som hör till religionen

• speciella symboler, bilder

• Slutsats: Likheter och olikheter mellan religionerna vi har jobbat med.

Du visar dina kunskaper genom att:

* delta aktivt i diskussioner utifrån filmer

* delta aktivt i par / grupparbeten och driva arbetet framåt

* tillsammans lösa uppgifterna i häftet

* slutligt prov utifrån uppgifterna i häftet

Bedömning: se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Världens religioner

E
C
A
Faktakunskap. Likheter & skillnader.
Du har baskunskaper om några av väridsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner. Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Beskriva och jämföra
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt stendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Diskussion. Etiska begrepp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro betyda för olika människor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.Du använder några etiska begrepp på ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Använda källor & söka information
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: