👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och färg

Skapad 2013-02-08 12:41 i Bockaraskolan Oskarshamn
Lek med linjer, ytor, former och färg.
Grundskola F – 9 Bild
Låta eleverna upptäcka genom enkla övningar med linjer och former att det behöver inte behöver vara så svårt att "lyckas" ,Att få igång en process, som får eleverna att glömma bort sin ofta självkritiska inställning. Det behöver inte alltid likna något.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Arbetssätt och undervisning

Teoretiskt,
Genom att visa och prata om linjer och väcka reflektioner .ex. Vad är en linje? när övergår en linje att bli en form?
Prata om ytor och former, låta barnen pröva runda, skarpa, vassa diskutera.
Prata om färger vad är grundfärger och nyanser.
Komplementfärger

Nyanser

Praktiskt

- Arbeta med former, mjuka och spetsiga.
- Bryta ner givna former.
- Arbeta med collage 

Visa vad du lärt dig

(Här beskrivs den uppgift eller slutuppgift som ska ligga till grund för bedömningen läraren gör av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftat till)

Tidsram

Arbetet kommer att vara en period av ca 6 veckor

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 1-3

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå.
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem och med hjälp av stöd utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av ditt arbete.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.