Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - VT-17

Skapad 2013-02-11 11:27 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 5 Engelska
Livsvillkor i närmiljön samt i ett område där engelska används

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska kunna:

 •  berätta om saker du kan göra hemma med hjälp av ord som till exempel, alltid, aldrig, ibland osv.
 •  fråga en kompis om saker som man kan göra i skolan. Detta med hjälp av frågeord som till exempel, vem, vad, var osv.   
 •  berätta både muntligt och skriftligt om London och dess olika sevärdheter.
 •  beställa mat på restaurant samt beställa hotellrum, du ska även kunna tala om hur lång tid du ska stanna på hotellet samt kunna berätta hur mycket det kostar att bo där.
 • lyssna och berätta om filminnehåll.
 • göra korta dramatiseringar i grupp tillsammans med dina klasskamrater. 

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i tal när du använder beskrivande ord som aldrig, alltid, ibland osv.
 • arbeta självständigt när du skriver faktatexter om London.
 • vara kreativ när du ska beställa rum och mat.
 • aktivt diskutera olika filminnehåll.
 • att använda det engelska språket samt att aktivt delta vid gruppredovisningar.

 

 

 

 

.

Undervisning

Du kommer att få:

 • se på film om bland annat London.
 • läsa om London.
 • samtala med dina kamrater om det som finns under rubriken konkreta mål.
 • dramatisera tillsammans med en eller flera klasskamrater när du ska beställa till exempel mat och hotell.

 

 

 

 

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: