Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Magnetism

Skapad 2013-02-13 11:21 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Magnetism
Grundskola 6 Fysik
Varför drar en magnet till sig en spik men inte en penna?

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att ...

 • du ska ha förståelse för vad magnetism är
 • du ska förstå regeln för magnetism 
 • du ska ha förståelse för varför vissa metaller har magnetiska egenskaper
 • du ska känna till att det finns naturliga magneter
 • du ska känna till hur man gör järnföremål magnetiska
 • du ska kunna ge olika exempel på hur man använder magneter i hemmet och i samhället
 • du ska ha en förståelse för hur en kompass fungerar.
 • du ska känna till hur man skapar elektricitet av en magnet och hur man skapar magnetism av elektricitet.
 • du ska känna till vad elektromagnetism är och vad det kan användas till.
 • du ska kunna berätta om olika historiska upptäckter om magnetism.

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Så här ska vi arbeta

 
 • Vi kommer att titta på en film som heter "Vi lär oss om: Magneter och elektromagnetism"
 • Vi kommer att ha genomgångar om magnetism
 • Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i mindre grupper utifrån genomgångarna.
 • Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor utifrån magnetism. 
 • Vi kommer att utföra några laborationer och skriva laborationsrapporter.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa dina kunskaper skriftligt genom att:

 • skriva ett läxförhör
 • lämna in laborationsrapporter
 • lämna in ett arbete om historiska upptäckter genom tiden

Du ska visa dina kunskper muntligt genom att:

 • delta i diskussioner under genomgångarna, grupparbeten och under laborativt arbete

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Fy
LPP Magneter

Magnetism

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samtal och diskussion
Eleven kan prata och diskutera enkla frågor som handlar om magnetism. Genom att ta emot och diskutera andras åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. EX: delta under lektionen och visa förståelse genom att ställa och besvara frågor på ett enkelt sätt.
Eleven kan prata och diskutera enkla frågor som handlar om magnetism. Genom att ta emot och diskutera andras åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. EX: delta under lektionen och visa förståelse genom att ställa och besvara frågor på ett bra sätt.
Eleven kan prata och diskutera enkla frågor som handlar om magnetism. Genom att ta emot och diskutera andras åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller utvecklar de. EX: delta under lektionen och visa förståelse genom att ställa och besvara frågor på ett välutvecklat sätt.
Att söka information
Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information från en källa. Eleven ska kunna skriva texter och diskutera på ett enkelt sätt om hur informationen och källan kan användas. EX: Skriv en faktatext om naturvetenskaplig historik genom att använda en källa ex internet.
Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information från olika källor. Eleven ska kunna skriva texter och diskutera på ett utvecklat sätt om hur informationen och källorna kan användas. EX: Skriv en faktatext om naturvetenskaplig historik genom att använda olika källor ex internet, biblioteket, tidningar osv.
Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information från olika källor. Eleven ska kunna skriva texter och diskutera på ett väl utvecklat sätt om hur informationen och källorna kan användas. EX: Skriv en faktatext om naturvetenskaplig historik genom att använda olika källor ex internet, biblioteket, tidningar osv.
Utförande av laboration
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och göra enkla dokumentationer med hjälp av text och bild. Samt jämföra sina och andras resultat och kan diskutera likheter och skillnader. Ex: Eleven har med alla rubriker i laborationen och skriver en kort text under varje rubrik. Eleven kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och göra utvecklade dokumentationer med hjälp av text och bild. Samt jämföra sina och andras resultat och kan diskutera likheter och skillnader på ett utvecklande sätt. Eleven kan med stöd ge förslag på hur undersökningen kan förbättras. Ex: Eleven skriver en tydlig text som passar till de olika rubriker och blandar inte ihop resultat, diskussion eller slutsats. Eleven kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och göra välutvecklade dokumentationer med hjälp av text och bild. Samt jämföra sina och andras resultat och kan diskutera likheter och skillnader på ett välutvecklande sätt. Eleven kan ge förslag på hur undersökningen kan förbättras. Ex: Eleven skriver en välutvecklad laboration, där eleven kopplar slutsatsen till hypotesen och resultatet. Eleven kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra och är effektivt i undersökningen.
Arbetsområde
Eleven har baskunskaper om vad magnetism är och vad de kan användas till i hemmet och i samhället. Eleven vet var man får en magnet ifrån och kan ge förslag på hur man kan skapa magnetiska egenskaper på olika sätt. Eleven använder sig av olika begrepp inom magnetism på ett ganska bra sätt och förklarar hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Eleven har goda kunskaper om vad magnetism är och vad de kan användas till i hemmet och i samhället. Eleven vet var man får en magnet ifrån och kan ge olika förslag på hur man kan skapa magnetiska egenskaper på olika sätt. Eleven använder sig av begrepp inom magnetism på ett bra sätt och förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad magnetism är och vad de kan användas till i hemmet och i samhället. Eleven vet var man får en magnet ifrån och kan ge olika förslag på hur man kan skapa magnetiska egenskaper på olika sätt. Eleven använder sig av begrepp inom magnetism på ett mycket bra sätt och förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: