Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3.

Skapad 2013-02-18 09:18 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Här presenteras LPP:en för idrott och hälsa under årskurs 1.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
En hälsosam kropp ger en klar knopp! 😁 I ämnet idrott och hälsa kommer vi att röra på oss på ett lekfullt och roligt sätt. Vi kommer att använda vår idrottshall och vara ute i vår fina natur. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som:

- Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.  

- Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

- Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Bedömning - Vad och hur.

Hur ska det bedömas?

Genom observation och diskussioner av och med mig.

Under årskurs 3 kommer jag främst kolla på:

- Hur de grovmotoriska grundformerna, samt sammansatta formerna i exempelvis redskapsövningarna hänger ihop.

- Närvaron vid lektionerna.

- Förmågan att kunna följa spelets regler och instruktioner. Även att kunna samarbeta med varandra ingår här. 

- Simning. I åk 3, för att kunna nå målen, måste man kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim.

Undervisning och arbetsformer.

Under läsåret 2017/18 kommer vi att utföra olika slags fysiska aktiviteter där vi bland annat kommer att leka lite olika lekfulla lekar, vi kommer att behandla de grovmotoriska grundformerna (springa, klättra hoppa..), samt de sammansatta rörelserna (kullerbytta, dans, koordination) och vi kommer även att ta upp de olika reglerna som gäller inom idrotten och dess spel. Att kunna samarbeta med andra hör också hit. Diskussion kring hälsan och hur den kan påverkas av olika faktorer kommer också tas upp, likaså olika begrepp och ord inom hälsa.

Exempel på aktiviteter som kommer/har behandlats under läsårets gång:

- Dans.

- Olika bollsporter.

- Utomhusträning i vår vackra natur. Varvar då med lekar, friidrott och orientering. 

- Olika redskapsövningar.

- Olika lekar.

- Simning.

- Föreningar som kommer och hälsar på.

- Behandla de grovmotoriska grundformerna (springa, klättra, hoppa..).

- Behandla de grovmotoriska sammansatta rörelserna (dans, kullerbytta, koordinationen..).

- Teori om allemansrätten.

- Teori om båt, bad och isvett.

- Teori om kostcirkeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: