Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott & Hälsa åk 3-5

Skapad 2013-02-19 14:00 i Misterhults Skola Grundskolor
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Grundskola 3 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer varje vecka ha ett långt idrottspass där vi arbetar aktivt med vår kropp t ex friidrott, redskap, styrkepass, dans, orientering och bollspel. Vi kommer också att ha vinteraktiviteter som skidor och skridskor, göra vandringar i naturen, cykla och visa på simkunskaper.

Vi kommer också att samtala en del om hur vi kan påverka vår hälsa med hjälp av kost och motion.

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor i olika fysiska sammanhang.
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom livet.

Bedömning - vad och hur

Du får delta i aktiviteter samt diskussioner.
Du ska kunna följa lekens regler.
Du får möjlighet att våga prova på nya saker.

Jag kommer bedöma dina kunskaper genom:
Observationer av ditt deltagande och engagemang.

Underrubrik 1

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer vara både inomhus och utomhus
Du kommer att få delta i vinteraktiviteter som skidor och skridskor.
Du får prova på olika friidrottsgrenar och bollsporter.
Du får lära dig några danser.
Träna orientering i skogen kring skolan
Redskapsbanor, Konditions övningar och samarbetslekar.
Du får träna på avslappning, ge och få massage samt yoga.
Vi pratar om hur vi gör under idrotten för att inte någon ska skada sig.

Vi gör vinteraktiviteter, vandringar, cykelturer och besöker simhallen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: