Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2013-02-21 19:07 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vilka är de Abrahamitiska världsreligionerna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika religioner?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din 
Analysförmåga
Jämföra likheter och skillnader

Kommunikativ förmåga
Diskutera. Motivera. Presentera. Redovisa

Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.  Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. 

Bedömning - vad och hur

 • Du ska ha kunskaper om världsreligionerna, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler. 
 • Du ska ha kunskap om några kristna högtider och traditioner. 
 • Du ska kunna söka information om olika religioner, använda dig av olika typer av källor och resonera om källornas användbarhet. 
 • Du gör ett prov i grupp där du visar på likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam. Genom att göra detta visar du även vilka begrepp du känner till och hur du använder dem. 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta: 
Gemensamma genomgångar
Filmer
Höra berättelser ur olika heliga skrifter
Egen dramatisering , spela upp liknelser ur Bibeln och diskutera vad de innebär.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: