Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar det?

Skapad 2013-02-24 16:52 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi omges av en massa teknik, men hur fungerar den egentligen?
Grundskola 9 Teknik
Hur fungerar mopeden, kulspetspennan, vattenverket eller vävstolen egentligen? I den här uppgiften skall du ta reda på det.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Du skall välja någon sak eller något system och beskriva hur det fungerar. Det är viktigt att du använder rätt ord för komponenterna som ingår.

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer du att

 • välja en sak eller ett system av saker.
 • ta reda på vad de olika delarna kallas .Det skall vara de riktiga namnen. 
 • beskriva hur saken eller systemet fungerar. Välj ut tre delar som du beskriver lite extra
 • redovisa uppgiften muntligt eller skriftligt. Testa gärna "presentera" i dina dokument.

Bedömning

 Vid bedömningen kommer matrisen nedan att användas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Teknik, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: