Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati år 7 vt 2018

Skapad 2013-03-01 11:33 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Under det här arbetet ska du få bekanta dig med begreppet "Demokrati". Vad finns det för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle?

Du kommer att få lära dig om de principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vi kommer också att studera motsatsen till demokrati, nämligen diktatur.

Du skall också få lära dig om riksdagens och regeringens olika uppdrag, om det lokala beslutsfattandet i kommuner och om hur du kan göra för att påverka beslut.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Konkreta mål

Du ska kunna formulera den demokratiska värdegrunden.
Du ska känna till de mänskliga rättigheterna.
Du ska kunna redogöra för viktiga skillnader mellan demokrati och diktatur.
Du ska på en grundläggande nivå kunna redogöra för hur Sverige styrs, såväl på riks- som kommunal nivå.
Du ska känna till hur val, röstning och regeringsbildande går till.

Undervisning

Vi ska läsa text och sammanfatta.
Vi ska samtala och diskutera.
Vi ska skriva egna texter.
Vi ska se på film.

Bedömning

Bedömningsunderlag:

Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen, skriftlig inlämning om demokrati och diktatur samt ett skriftligt prov om hur Sverige styrs.. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4-6

Samhällstrukturer

Aspekt 1
Du har ännu inte nått grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur -sociala, -mediala, -rättsliga, -ekonomiska -politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur -sociala, -mediala, -rättsliga, -ekonomiska -politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur -sociala, -mediala, -rättsliga, -ekonomiska -politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur -sociala, -mediala, -rättsliga, -ekonomiska -politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Aspekt 2
I beskrivningarna kan du ännu inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 3
Du kan ännu inte utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om -hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, - förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om -hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, - förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om -hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, - förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om -hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, -förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Elevnära samhällsfrågor

Aspekt 1
Du kan ännu inte undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Aspekt 2
Du kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter

Aspekt
Du känner inte till de mänskliga rättigheterna eller barns rättigheter
Du känner till de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter
Du redogör för innebörden i några av de mänskliga rättigheterna och några av barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Demokrati och demokratiska beslutsprocesser

Aspekt
Du har ännu inte fått grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Söka information om samhället

Aspekt
Du kan ännu inte söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: