Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsutveckling och utvecklingsproblematik

Skapad 2013-03-02 17:43 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Arbetsområdet behandlar befolkningsutveckling samt varför en del länder är rika medan andra är fattiga och vad som kan göras för att utveckla u-länderna.
Grundskola 9 Geografi

Innehåll

Arbetsområdet syftar till att eleverna ska öka sin förståelse för befolkningens utveckling och sammansättning samt dettas betydelse för livssituation, försörjning och utveckling. De ska också utveckla kunskaper om hur detta är kopplat till andra betingelser och vad som är en hållbar utveckling. Vidare ska de utveckla sina kunskaper om varför en del länder är fattiga medan andra är rika, vad man kan göra för att förbättra situationen för de fattiga samt utveckla sin förmåga att reflektera över sambanden och det internationella samarbetets betydelse.

Befolkningsfrågor

Befolkningsutveckling över tid samt prognoser för framtiden (Hur många kan vi bli?/ Räcker maten?) Befolkningstäthet och en regions bärkraft; push- och pullfaktorer, tätbygder (storstadsproblem)
Demografiska centrala begrepp: nativitet, mortalitet, naturlig folkökning, spädbarnsdödlighet, livslängdsförväntan, levnadsstandard
Olika typer av migration /(varför flyttar man?)
Den demografiska transitionen/befolkningsklockan
Befolkningspyramider

Utvecklingsproblematik

Centrala begrepp såsom i-land, u-land, bistånd (multilateralt och bilateralt inkl SIDA) samt NGO/internationella organisationer, hållbar utveckling

Fattigdom ur olika synvinklar (se samhällskunskapsbokens upplägg)

1.     Ojämlik hälsa medellivslängd, uppväxtförhållanden, sjukvård och sociala skyddsnät, utbildning, arbete och arbetsvillkor

2.     Brist på mat jordfördelning, krig, odling för export istället för mat till den egna befolkningen, utarmade jordar, höga matpriser, korrupta ledare

3.     Kvinnor och fattigdom brist på utbildning, brist på information, tidigt barnafödande, brist på jämställdhet, ekonomiskt beroende, saknar rättigheter i samhället

4.     Ekonomiska bromsklossar mäktig överklass, skyddstullar, dåliga handelsavtal, stora skulder

Vad man kan göra för att förbättra situationen för fattiga i u-länder. (Vänd på ovanstående aspekter!)

Handel, transporter och kommunikation

specialisering, globalisering och ömsesidigt beroende. Var produceras vad? Hur ser de de stora transportflödena ut? Fördelar och nackdelar med olika transportsätt. Hållbar utveckling.

 

 

Uppgifter

 • Befolkningsfrågor, utvecklingsproblematik samt handel och transporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: