Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 6 Mu Musikens sammanhang och funktioner

Skapad 2013-03-03 19:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP om Musik från Sydamerika, Afrika och Asien
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner åk 6

Mål för elev

Du utvecklar

- din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
- dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
- dina kunskaper om musik från olika länder och kulturer
- din förmåga att analysera och samtala om hur de olika musikstilarna utvecklats och låter
- din förmåga att lyssna till olika instrument och hur de används

 

Innehåll

Genomgångar med fakta kommer att varvas med sång och spel för att du på olika sätt ska lära känna musik från andra världsdelar.

 

Genomförande

Under perioden kommer du att:

- läsa om och lyssna till musik från Latinamerika, Afrika och Asien
- sjunga och ackompanjera sånger från några länder
- öva dig i att fundera över och resonera kring hur stilarna är uppbyggda, hur olika instrument används, olika sångsätt mm.
- ha läxa och förhör

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

  • använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja de olika musikstilarna och olika instrument
  • genom lyssning känna igen musikstilar och instrument
  • använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring musiken, instrumenten och kring hur musiken påverkar oss


Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
  • att lyssna och reflektera över musik.
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys och resonemang
Här bedöms din förmåga att använda dina faktakunskaper som grund för resonemang om musik Här bedöms också din förmåga att genom lyssning urskilja musikstilar och instrument.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: