Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2013-03-04 12:05 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 5 Religionskunskap

Innehåll

Det här ska vi göra

- Du kommer att lära dig om islam så du utvecklar kunskaper och en förståelse för vad religionen innebär .

- Du kommer att lära dig hur olika människor med olika religösa traditioner lever och uttrycker sin tro.

- Du kommer att få lära dig att få en förståelse för andra människors sätt att tänka och hur deras värderingr kan hänga samman med deras religion .

Så här ska vi göra

Vi kommer att jobba på följande sätt för att nå målen:

- Se filmer .

- Läsa om islam.

-Jobba med arbetshäften och svara på frågor.

- Diskutera i grupper.

Bedömning

- Du ska kunna analysera islams ritualer, levnadsregler , heliga platser och heliga skrifter .

- Du ska kunna analysera hur religionen påverkar och påverkas av det som händer i samhället.

- Du ska kunna analysera över viktiga moraliska frågor inom islam , om vad som uppfattas som rätt eller fel inom islam.

- Du visar vad du lärt dig i ett arbetshäfte , och genom ett skriftligt förhör  .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: