Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi, år 9

Skapad 2013-03-11 10:04 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Samhällets ekonomi. Vi ska jobba med avsnittet "Samhällets ekonomi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska studera hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman.
hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur ekonomin förändras i en globaliserad värld.
Vi ska jobba med ekonomiska begrepp; såsom låg-och högkonjunkturer, olika typer av ekonomier, sambandet mellan utbud/efterfrågan, olika typer av skatter, handelsbalanser, bankernas funktion och om aktier.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma hur väl du kan redogöra för ovanstående och hur du kan föra resonemang med hjälp av korrekta ekonomiska termer och hur väl du kan förklara ekonomiska samband.
Jag kommer bedöma ditt engagemang i klassrumsdiskussionerna, i de arbetsuppgifter vi kommer jobba med under kursens gång och i ett skriftligt prov som avslutar kursen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba med genomgångar, förklaringar av ord och begrepp, du ska göra en budget för en familj, du ska göra en egen budget på ditt barnbidrag.
Vi går noga igenom olika ekonomiska system, jobbar med priser på olika varor, vad som menas med jämviktspris, etc.
Du bör också aktivt jobba med att hitta information på nätet.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
    Sh  7-9
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
    Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: