Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Återbruk

Skapad 2013-03-11 11:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett av skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation samt utveckla en vilja att ha andras bästa för ögonen. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet utvecklar förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingar. Ett återbruksarbete i slöjden ger inblick i detta.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Av gamla kläder och tyger skapar du ett nytt slöjdföremål. Du får bidra till att göra något nytt av gamla textilier och bli en del av ett resurstänkande mitt i allt slöseri som pågår när det gäller textila material.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska utifrån inspirationsmaterial och kunskap om materials miljöpåverkan ”göra något nytt av något gammalt”. Skissa på ett slöjdföremål och planera sedan för vilka/vilket material som ska användas. Du kan t ex använda ett urvuxet plagg hemifrån eller rester från ”lapplådan”. Gör anteckningar om mått, storlek mm på skissen för att kunna använda den som planering. I arbetet följer du sedan lämpliga arbetsbeskrivningar till de delar det finns, alt fundera på egna lösningar. Efter varje lektion för du loggboksanteckningar om hur du har tänkt och vad du har gjort. När ditt slöjdföremål är färdigt ska du göra en värdering av arbetsprocessen. Du kan också söka information i böcker, på internet etc om någon textil situation i världen som du tycker borde förändras/uppmärksammas. Har ditt materialval gjort någon inverkan?

Undervisning

 •  Hantverkstekniker såsom maskinsömnad, vävning m fl utifrån elevens val
 •  Hur jag kan använda min skiss som planering
 •  Hur jag ritar och arbetar efter mönsterdelar
 •  Bomull och hur den påverkar miljön
 •  Textilarbetarens situation i världen
 •  Vad vi kan göra för att bidra till bra miljö: miljömärkningar, återvunna material mm

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 •  formge och framställa slöjdföremål
 •  följa instruktioner
 •  välja tillvägagångssätt
 •  formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
 •  ge omdöme om arbetsinsatsen

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Återbruk

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formgivning
Skiss och slöjdföremål
Du har på ett enkelt sätt gjort en skiss och formgett ett föremål.
Du har på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt gjort en skiss och formgett ett föremål.
Du har på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt gjort skissen och formgett ett föremål.
Du har på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt gjort skissen och formgett ett föremål.
Hantverksmoment
Hantera redskap, verktyg och maskiner. Genomgångar
Du klarar att hantera någon teknik, redskap och maskin. Du är inte tillräckligt uppmärksam vid genomgångar. Du får instruktion vid bordet på alla delar du ska genomföra.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner. Du gör detta utifrån genomgång och ytterligare instruktion vid bordet på de flesta delar.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt. Du gör detta utifrån genomgång och ytterligare instruktion vid bordet på vissa delar.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du gör detta självständigt utifrån genomgång och skriftliga instruktioner
Arbetsbeskrivning
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och jag berättar för dig vad som menas.
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och vi pratar om vad som menas.
Du behöver hjälp att tolka vissa delar i den skriftliga instruktionen
Du klarar att följa de skriftliga instruktionerna självständigt.
Handlingsalternativ
Välja tillvägagångssätt Planering
Dina prestationer brister i ansvarstagande genom att du inte utnyttjar tiden. Din planering är bristfällig vilket gör att det inte går att genomföra slöjdarbetet med tillfredställande resultat.
Du behöver hjälp med att genomföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utifrån din planering formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du tar ansvar för ditt arbete genom att utnyttja tiden på ett bra sätt. Utifrån din tydliga planering väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Detta har lett till att du har genomfört slöjdarbetet med tillfredställande resultat.
Dokumentation
Din dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsprocess och slöjdbegrepp
Du har till viss del dokumenterat din arbetsprocess utan att använda grundläggande slöjdbegrepp.
Du har dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen
Du har på ett utförligt sätt dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen.
Omdöme om arbetsinsatsen
Du har inte reflekterat över din arbetsinsats eller dess samband med föremålets kvalitet.
Du har enkelt kommenterat sambandet mellan din arbetsinsats och föremålets kvalitet.
Du har berättat om sambandet mellan din arbetsinsats och föremålets kvalitet.
Du har på ett realistiskt sätt berättat om sambandet mellan din arbetsinsats och föremålens kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: