Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enegatan Lpp Prima matematik åk2 kap.8-10

Skapad 2013-03-12 08:43 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Matematik
I kap 8-10 kommer vi att arbeta med subtraktion med tiotalsövergångar och uppställning. Vi lär oss att jämföra, uppskatta och mäta massa. Du kommer också att lära dig multiplikation och division. vi kommer att rita och måla symmetriska bilder.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Arbetssätt och undervisning

Vi inleder varje kapitel med en laboration, där man får visa och förklara hur man löste uppgiften. Vi lyssnar på varandra och jämför på vilka olika sätt man kan lösa uppgiften.

Vi arbetar mycket i halvklass. Vi har genomgångar, repeterar och samtalar.
Vi arbetar individuellt och tillsammans.


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Visa vad du lärt dig

Du visar att du förstått genom att klara diagnoserna efter varje kapitel själv.

Tidsram

Vi arbetar med kap.8-10 under vårterminen.

Bedömning

Matriser

Ma
Enegatan Lpp Prima matematik åk2 kap.8-10

Nivå 1
Nivå 2
Jämföra, uppskatta och mäta massa
Kan jämföra, uppskatta ovh mäta massa till viss del.
Är säker på att jämföra, uppskatta och mäta massa.
Multiplikation tabell 2,5 och 10
kan till viss del tabellerna 2,5 och 10.
Är säker på tabellerna 2,5 och 10
Subtraktion 0-20
Är till viss del säker på subtraktion 0-20
Är säker på subtraktion 0-20
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergångar
Är till viss del säker på subtraktion 0-100 med tiotalsövergångar.
Är säker på subtraktion 0-100 med tiotalsövergångar.
Division
Är till viss del säker division med nämnare 2 0ch 3.
Är säker på division med nämnare 2 0ch 3.
symmetriska bilder
Är till viss del säker på att rita och måla symmetriska bilder.
Är säker på att rita och måla symmetriska bilder.
Subtraktion med uppställning
Är till viss del säker på subtraktion med uppställning.
Är säker på subtraktion med uppställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: