Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asien. I-lands- och U-landsproblematik

Skapad 2013-03-13 13:53 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Geografi

Innehåll

Avsnitt 1

Geografi

Asien

Fram till v. 7 kommer du att arbeta med Asien.

Arbetsuppgift

Du ska arbeta med Asiens geografi utifrån tre olika aspekter:
a) Du ska ha allmän kännedom om Asiens karta. Du får öva på blindkartor där du kommer att få ett karttest.

b) Du arbetar med Asien utifrån läroboken och nätet. Du ska ha kännedom om Asiens klimat, vegetationsområden, befolkningsstruktur, naturtillgångar, jordbruk etc.

c) Du skriver ett PM om ett valt land i Asien. Uppgiften är att utifrån det vi gått igenom på lektioner kunna sammanställa en faktatext och utifrån denna göra en bedömning om landet bör räknas till kategorin U-land eller I-land.
Arbetet ska redovisas senast fre v. 7

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Bedömningsmatris för

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Källor
Behöver handledning för att använda källor
Använder en typ av källa
Använder olika typer av källor (t.ex. böcker, tidningar, internet)
Använder olika typer av källor med olika synsätt på det aktuella ämnet
Språk/struktur
Skriver av originaltexten
Omformulerar vissa ord och uttryck
Följer strukturen men använder egna formuleringar
Använder eget språk och struktur
Beskriva/ förstå
Använder enstaka begrepp utan förklaringar
Använder begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklarar för sammanhanget enkla begrepp
Använder och förklarar för sammanhanget viktiga, komplexa och generella begrepp på ett konkret sätt
ANALYS
Argumentation/Diskussion
Ett eller flera påståenden finns med i texten
Texten innehåller ett eller flera påstående som används som underlag för argumentation
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med försök till olika synsätt på det aktuella ämnet
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med olika synsätt på det aktuella ämnet
Slutsatser
Kan motivera sina slutsatser med hjälp av handledning
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem från ett perspektiv
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem ur olika synsätt/ från flera perspektiv
DISPOSITION
Röd tråd
Försök till röd tråd finns i texten
Röd tråd finns där det ena länkar till det andra.
Röd tråd finns där det ena naturligt länkar till det andra och där kopplingar görs till det man redan skrivit
Rubriker
Använder huvudrubrik
Använder huvudrubrik samt underrubrik där kopplingen till innehållet är otydligt
Använder huvudrubrik och underrubrik med tydlig koppling till innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: