Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska grundläggande läsinlärning (Nya Språket lyfter)

Skapad 2013-03-14 09:01 i Montessoriskolan Falun
Att tala, lyssna och samtala, läsa och skriva är centrala förmågor som utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang. Vi försöker väcka nyfikenhet för att vilja och våga använda språket och kommunicera, både skriftligt och muntligt. Allt i syfte att stimulera språkanvändningen och sedan följa elevernas språkutveckling. Matrisen avser följande nivåer: A= Avstämning för år 1 B=Avstämning för år 2 C=Avstämning för kunskapskraven i år 3.
Grundskola 1 Svenska
Att tala, lyssna och samtala, läsa och skriva är centrala förmågor som utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang. Vi försöker väcka nyfikenhet för att vilja och våga använda språket och kommunicera, både skriftligt och muntligt. Allt i syfte att stimulera språkanvändningen och sedan följa elevernas språkutveckling.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt/Undervisning

Vi lyssnar på högläsning, har individuell läsning samt arbetar med eget skrivande för hand och med hjälp ipad/skolstil. Vi beskriver olika företeelser i vardagen och i skolan både muntligt och skriftligt. Vi tittar även på hur språket är uppbyggt och arbetar med beskrivande övningar.
Vi tittar på hur olika texter är uppbyggda och diskuterar omkring text och bild som visas på helskärm.
Enkla rörelsesånger/ramsor.
Individuellt arbete: både avskrivning och eget skrivande; listor, tankekartor med enkla faktatexter, korta meddelanden, lyssna/läser  enkla sagor med bild och en mening/ord under som samspelar.

Konkretisering av mål

Du kommer att öva på

att forma bokstäver och ord
skriva korta texter utifrån vardagliga händelser med hjälp av bilder, listor, tankekartor, dikter.
beskriva handling med bilder och enkla ord
beskriva saker och företeelser muntligt och skriftligt.
läsa enkla meddelanden, händelser och berättelser.
bokstavsljuden.
Bedömning/Dokumentation

I matrisen följer vi elevens språk-,  läs och skrivutveckling.

Avstämning A samspelar med de konkreta målen för år 1.
Avstämning B med årskurs 2 och
avstämning C med kunskapskraven för år 3.

Matriser

Sv
Svenska år 1 vt

Syfte och kunskapskrav

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
(Avstämning A) Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
A Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B Läsa
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
(Avstämning B) Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
B Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Ny rubrik

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: