Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: livet förr och nu

Skapad 2013-03-16 08:51 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Svenska Musik SO (år 1-3)

Historia är det som hände före nu! Hur levde man för 100 år sedan? För 50 år sedan? Vad lekte barnen? Vad lärde de sig i skolan? ... och hur är det nu?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på historia. Den ska också bidra till att du utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Du ska också möta samt få kunskaper om barnlitteratur från olika tider.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att jämföra och berätta när vi läser böcker och tittar på filmer om förr och nu. Du ska då kunna berätta något om människors levnadsvillkor samt ge exempel på likheter och skillnader i skolan förr och nu. Du ska förstå hur man läser av samt hur man kan använda en historisk tidslinje. Du ska också kunna återge en visa, psalm och en ramsa från förr. Dessutom ska du kunna ge exempel på och kunna delta i en lek som barn lekte förr. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Undervisning och arbetsformer

- Vi diskuterar dåtid-nutid och kommer sätta ut några årtal på en tidslinje för att åskådliggöra tiden som går.
- jämför och gör iakttagelser utifrån Emma Adbåges bok "Jag är jag" och Astrid Lindgrens böcker och filmer.
- läser faktatexter

- genomför en gammaldags skoldag
- leker lekar och lär oss visor, psalmer och ramsor som barn gjorde förr.
- formulerar frågor och intervjuar en äldre person kring hur det var när han/hon var barn.

- besöker muséet

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: