Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP, NO, Ljud -vt13

Skapad 2013-03-20 21:33 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/Ljud, årskurs 5, VT2013
Grundskola 5 Fysik
...

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Syfte

Vi ska kunna förstå hur ljud fungerar för att kunna beskriva ljudets hastighet och styrka. Vi ska lära oss om hur vår hörsel fungerar för att förstå vad den har för betydelse för oss människor. Vi gör undersökningar som gör det lättare för oss att förstå ljudets egenskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att samtala och diskutera i grupper.
Vi arbetar med text och uppgifter i vår fysikbok.
Vi tittar på film.
Vi undersöker ljud genom att göra experiment samt dokumentera dessa genom att göra skriftliga rapporter.
Vi kommer att ha test eller prov.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Att du kan dokumentera och göra skriftliga rapporter där hypotes, experiment/undersökning samt slutsats tydligt kommer fram.

Att du kan göra undersökningar/experiment.

Att du har grundläggande kunskaper om ljud samt kan de begrepp vi går genom.

Att du kan vara med och diskutera och föra fram dina åsikter.

Att du kan jämföra dina undersökningar med andra elever och lära dig genom de samtal och diskussioner som uppkommer.

Att du kan några upptäckter om ljud som varit betydande för oss människor. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: