Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema luft år 2

Skapad 2013-03-26 13:30 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi kan varken se eller ta på luften, men den finns överallt runt omkring oss. Så vad är luft egentligen – vad består den av? Vad behöver vi den till?

Innehåll

Till dig som elev:

I detta arbetsområde ska du få experimentera, upptäcka, reflektera och analysera om luft och dess egenskaper.

Arbetsområdet

Tema luft

Mål

Du ska…

* kunna ge exempel på luftens egenskaper.

* kunna genomföra enkla undersökningar för att få veta mer om luftens egenskaper.

* kunna dokumentera undersökningarna i ord och/eller bild.

* kunna ställa en hypotes och förklara vad som hände och varför.

* känna till vad luften består av och varför vi behöver den.

Arbetssätt

Du ska få:

* läsa i NO-boken Puls.

* skriva en faktatext om vad du vet om luft.

* delta i undersökningar för att ta reda på luftens egenskaper.

* ställa hypoteser och dokumentera undersökningarna.

* se på filmer

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

* beskriva egenskaper hos luft.

* utföra undersökningar efter en given arbetsbeskrivning.

* delta i samtal kring experimenten och beskriva vad som händer och varför.

* dokumentera dina undersökningar i ord och/eller bild.

 

Reflektion

 Vad tyckte du var mest spännande/intressant som du fått lära dig?

Vad vill du lära dig mer om kring luft?

Vilka arbetssätt passade dig bäst?

Till dig som lärare:

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: