Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare - vi läser och skriver!

Skapad 2013-03-27 10:51 i Österslättsskolan Karlshamn
Deckarperioden kretsar kring spännande historier som eleverna läser, skriver själva och slutligen ser vi en deckare på film.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Konkretisering

 • Du ska lära dig om vad som är typiskt för en deckare och hur man gör person- och miljöbeskrivningar.
 • Du ska läsa en deckare och berätta om den som ett boktips
 • Du ska ta reda på fakta om författaren och lämna in skriftligt.
 • Du ska skriva en egen deckare på lektionstid och hemma.
 • Du ska ge respons på kamrats deckare och få respons av kamrat och lärare.
 • Du ska se en deckare och samtala om innehåll och dramaturgin.

 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar om vad som är typiskt för en deckare och hur man gör person- och miljöbeskrivningar.
Du får tips på hur man planerar en deckare i dess upplägg, berättarform och hur du börjar/slutar din deckare.
Du kommer att få lyssna på vad man ska tänka på när man ger och tar emot respons.

Bedömning

Jag bedömer:
Hur din deckare börjar och slutar.
Vad som händer i din deckare och om titeln stämmer till det.
Hur du har gjort person- och miljöbeskrivningar.
Hur du stavar och styckeindelar.
Hur ditt författarreferat är utformat.
Ditt deltagande i de muntliga diskussionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Tema deckare

Rubrik 1

På väg att uppnå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur din deckare börjar och slutar.
Du har en otydlig början och/eller otydligt slut.
Din början och ditt slut är skrivet på ett sätt så att man förstår till viss del hur du har tänkt dig inledning och avrundning.
Din början och ditt slut är skrivet så att man lätt förstår hur du har tänkt dig inledning och avrundning.
Du har en väldigt lockande och välskriven inledning och ett mycket bra slut.
Ny aspekt
Vad som händer i din deckare och om titeln stämmer till det. Du ska ha med bakgrundsberättelse, brottsbeskrivning, utredning och upplösning.
Din deckare är inte skriven så som en deckare ska skrivas. Du har ett otydligt sammanhang och/eller så stämmer inte din titel ihop med innehållet.
Du har med några av de obligatoriska delarna bakgrundsberättelse, brottsbeskrivning, utredning och upplösning. Din titel stämmer överens med innehållet.
Du har med alla fyra obligatoriska delar och din titel stämmer överens med innehållet.
Du har med alla fyra obligatoriska delar och du har skrivit en mycket bra deckare med ett fylligt innehåll. Din titel stämmer väl med ditt innehåll.
Ny aspekt
Hur du har gjort person- och miljöbeskrivningar.
Du har inga eller väldigt bleka person- och miljöbeskrivningar.
Du har gjort försök till att göra person- och miljöbeskrivningar.
Du har gjort väldigt målande och innehållsrika beskrivningar på antingen personer eller miljön, inte på båda.
Du har gjort väldigt målande och innehållsrika person- och miljöbeskrivningar.
Ny aspekt
Hur du stavar och styckeindelar.
Du har väldigt många stavfel och har svårt med styckeindelningar.
De flesta ord stavas på lämpligt sätt, du gör återkommande fel. Du gör försök till styckeindelningar.
Du använder dig ibland av svårare ord och lyckas ganska bra med stavningen. Du har koll på hur man styckeindelar.
Du stavar nästan allt korrekt, även när du använder svårare ord och du har full koll på hur man styckeindelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: