Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LP-modersmål Bosniska 1-3

Skapad 2013-03-27 17:03 i Modersmålsskolan Helsingborg
Denna LP gäller för ämnet modersmål
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Att tänka,kommunicera och läsa på modersmålet är en "perla"som bör inte förintas utom belönas. Vi jobbar under VT med material som stärker elevernas språk förmåga och väcker intresse för vidare utveckling i språk förmågor med olika momenter som LPP kräver.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  A 6
  Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.

Centralt innehål

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Konkretiserade mål för eleven

-att kunna läsa alfabetet, enkla ord och korta meningar (enkel text),

-att kunna tala tidligt, berätta spontant så att motagare förstår, svara kort på frågor

-att kunna skriva enkla ord och korta meningar 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
Din förmåga att vara delaktig (aktiv) i våra diskussioner. Din läsförmåga och läsförståelse.
Din förmåga att skriva korta ord  och enkla meningar,övningar om rätt stavning i sina egna berättelser om tema som vi jobbar med.

 

 

Matriser

Ml
LP i modersmål-bosniska för åk 1 - 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska.
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv.
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och gramatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.

Ml
LPP-modersmål i bosniska 1-3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: