Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi utforskar Norden och Europa

Skapad 2013-03-31 21:22 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5
Hur ser det ut där vi bor på jorden, i Norden och Europa, och hur fungerar det där?

Hur och varför har det blivit så? Hur kan det förändras?

Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Syfte

Arbetet med Norden syftar till att du ska få samla kunskaper om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Du ska också få lära dig mer om vad som finns i de nordiska länderna, hur det fungerar där och hur länderna samarbetar.

Undervisningens innehåll-Vad?

Undervisningen kommer att lyfta följande:
(se kopplingar till läroplanen)

Undervisningens innehåll-Hur?

Vi kommer att följa serien Geografens Testamente-Norden. Tillsammans kommer vi att studera Norden och Europa med hjälp av kartor. Vi kommer att söka fakta kring Norden och Europa, som vi med ett källkritiskt förhållningssätt finner på internet eller i läroböcker. Vi kommer att vika ordentlig plats för reflektioner och vidare diskussioner i klassen. För att befästa Europas namngeografi kommer vi att träna på detta genom blindkartor/"Min Geografi" på iPads/"Webbmagistern" på datorer. Boken "Fröken Europa" kommer vi att läsa under arbetet med Europa och sedan arbeta vidare med på olika sätt. Hur vi jobbar vidare med Norden och Europa ska vi bestämma tillsammans. 

 

 

 

Bedömning

Genom ett formativt lärande återkopplar både lärare och klasskamrater ditt arbete till dig. Läraren kommer att ställa frågor i gruppen för att kolla hur kunskaperna har förankrats. Det kommer även att bli ett mindre test av bl.a. namngeografi under arbetet.

 

Omdöme

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: