Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2013-04-03 07:43 i Mörarps skola Helsingborg
Arbetsområde kring NTA-lådan "Kretsar kring el" och Concept Cartoons.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag?

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.

Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva.

Vi kommer att diskutera hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Mål enligt Lgr11

Du ska:

 • kunna begrepp som man använder inom området.
 • utveckla din förmåga att genomföra undersökningar, göra förutsägelser  och dra slutsatser. 
 • utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete med text och bild.
 • utveckla förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
 • utveckla förmågan att resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att:

 • titta på film om elektricitet.
 • diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
 • att undersöka hur man får en lampa att lysa.
 • att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
 • skriva förutsägelser (vad du tror), genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
 • få träna på att använda begrepp inom området. T.ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

Vi arbetar utifrån NTA-lådan Kretsar kring el. 

 

 Matriser

Fy Tk
Matris - kretsar kring el

FYSIK

Undersökningar
Du kan planera och genomföra undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du behöver viss hjälp för att felsöka när uppdraget inte fungerar. Du kan samarbeta på ett rätt bra sätt.
Du kan göra några enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan göra någon enkel felsökning när uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Du kan självständigt göra enkla undersökningar och felsöker på egen hand om uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Utrustning och instruktioner
Du vet hur man ska använda utrustning samt läsa instruktioner.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du läser instruktionerna och följer dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och följer instruktionerna på ett rätt bra sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och följer instruktionerna på rätt sätt.
Begrepp
Du kan förklara hur några energikällor, elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren fungerar och använda dig av ord som du har lärt dig (t.ex. sluten krets, ledare, isolator, koppling, elektricitet m.m)
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur någon energikälla, den elektriska kretsen m.m fungerar och ger något exempel på och beskriva detta. Du kan förklara vissa av de ord du har lärt dig.
Du kan på ett bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m fungerar och kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder vissa av de ord du lärt dig när du förklara dina resultat.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m. fungerar och du kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder ofta ord som du har lärt dig när du förklarar och pratar om dina resultat.
Beskrivning
Du kan beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället.
Du kan beskriva och ge exempel på någon energikälla och hur energi kan användas.
Du kan förklara och visa något samband mellan energikällor och hur energi används.
Du kan förklara och visa flera samband mellan energikällor och hur energi används och omvandlas.
Dokumentation
Du dokumenterar dina fysik- och teknikundersökningar i text och bild
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

TEKNIK

Beskriva
Du kan beskriva hur glödlampan, strömbrytaren och olika elektriska kretsar fungerar, och hur man kopplar för att få de olika delarna att fungera tillsammans (i tex ficklampan).
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: