Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sltm vt-17 åk5 Byggnader/ Lyckohjul

Skapad 2013-04-03 08:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Slöjd

Du planerar med hjälp av fotot på byggnaden, tänk noga igenom hur du skall göra.

Innehåll

Sltm vt-17 åk 5 Byggnader/ Lyckohjul

Mål för elev

° Formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga verktyg och hantverksteknik ° Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Innehåll

° Slöjdarbetets olika delar: ideutveckling,övervägande, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. ° Dokumentation av arbetsprocessen i ord.

Genomförande

Du arbetar enskilt eller i grupp med din byggnad/ Lyckohjul

Bedömning

• formge och framställa föremteknikerål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-teknik • analysera och värdera arbets-processer och resultat med hjälp av slöjd-specifika begrepp

Kursplanemål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
°formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du väljer en enkel byggnad där du på förhand vet hur det kommer att bli. Ditt lyckohjul fungerar på ett bra sätt
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Du väljer en svårare byggnad som du utvecklar på ett relativt väl sätt. Ditt lyckohjul är indelat i färgade fält och fungerar på ett bra sätt
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Du väljer en byggnad där du får noga tänka igenom hur den skall se ut, du behöver till och med rita en ritning på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt. Ditt lyckohjul är indelat i färgade fält, väl putat och stannar på olika färger
• analysera och värdera arbets-processer och resultat med hjälp av slöjd-specifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Du skriver på ett enkelt sätt om din byggnad/ lyckohjul
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.. Exempel: Du skriver på ett utvecklat och relativt väl sätt om din byggnad/ lyckhjul
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel:Du skriver på ett välutvecklat sätt om din byggnad/ lyckhjul
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: