👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2013-04-07 14:10 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kolsyra och citronsyra är syror som du säkert träffat på. Att en del syror är väldigt frätande känner du nog också till. I detta kapitel får du lära dig mer om syrorna och deras motsatser, baserna!

Innehåll

Syfte och mål

Du ska under avsnittet ges förutsättningar att :

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och människan.
Utveckla kunskap om kemiska sammanhang och använda denna för att kunna ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Centralt innehåll

Syror och baser samt pH –värde
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljösynpunkt.
Vanliga kemikalier i hemmet samt hur de påverkar hälsan
Hur man hanterar kemikalier på ett säkert sätt
Systematiska undersökningar och dokumentation av dessa

Bedömning

Din kunskap om kemiska sammanhang och din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier.
Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera resultaten samt dra slutsatser av dessa.