Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Airborne

Skapad 2013-04-11 10:33 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Kapitlet handlar bl.a. om rymdfärder.

Grammatiken behandlar preteritum av oregelbundna verb. Du får öva på ord för olika transportmedel.

Innehåll

Planering för arbetsområdet....

 

Under ca fyra veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Airborne i ämnet engelska. Genom att arbeta med det här området på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala. Du kommer att få berätta om en rymdfärd, skriva om den och skriva sms,läsa texter i vår lärobok och lyssna på flera texter "online". 

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning - vad och hur?

Din förmåga att att tala, skriva och läsa engelska bedöms under arbetets gång.
I olika lyssningsövningar får du visa att du förstår talad engelska .
I olika övningar får du visa att du kan tala engelska och återberätta händelser.
I skrivövningar får du visa att du kan uttrycka dig skriftligt på engelska.
Vi kommer också att ha ett avslutande test på området.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att :
- läsa texter i vår lärobok "Magic".
- arbeta med läs-, hör- och skrivövningar i vår "trainer" och "online" och med andra övningar.
- skriva egna texter och sms.
- spela upp korta dramatiseringar
- berätta  och återberätta text med hjälp av bilder och stödord

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: