Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAR GJORT

Skapad 2013-04-18 20:14 i Nolhagaskolan Alingsås
I detta arbetsområde får du lära dig att berätta vad du och andra har gjort.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Målet med undervisningen i detta arbetsområde är att du ska kunna förstå när andra talar om vad de har gjort och att du själv ska kunna beskriva vad du och andra har gjort både när du talar och skriver. För att kunna använda perfekt behöver du också kunna tidsuttryck som hör ihop med detta tempus.

Innehåll

Kunskapskrav

Kunskapskrav:

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Bedömning

Bedömning:

Dina förmågor att beskriva skriftligt och att förstå talad spanska kommer att bedömas.

Skriftligt: Du får beskriva vad du och andra har gjort under en dag eller en vecka genom att skriva dagbok och/eller skriva SMS.

Bedömningen grundar sig på

hur rikt och varierat ordförråd du använder när det gäller verb

hur begripligt och korrekt du kan formulera meningar, t.ex. med verbböjning

hur väl du kan använda tidsuttryck

Hörförståelse: Du får lyssna till en beskrivning av vad några personer har gjort. Bedömningen grundar sig på

hur väl du uppfattar helhet

hur väl du förstår detaljer

hur väl du kan dra slutsatser av detaljerna

Undervisning

Undervisning

Vi kommer att utgå från texterna i Vale 8 kap 10 -12 sidorna 36- 43

Vi läser och översätter texterna.

Vi lyssnar på texterna för att träna hörförståelse.

Vi använder övningsboken för att lära in hur man använder tempusformen PERFEKT

Vi övar förmågan att skriva genom att översätta meningar från svenska till spanska

Vi övar på att berätta vad vi har gjort genom att skriva t.ex dagbok och/eller SMS

För att träna in ordförråd använder vi www.glosmastaren.se och www.glosboken.se

Detta tas upp i provet

På provet den 7 april får du visa att du kan:

de sex formerna av har i har gjort(he,has,ha, hemos, habéis, han)

böja -ar, -er, -ir-verb i perfekt

berätta vad du har gjort en vanlig dag

perfektformen av följande verb: hacer, decir, escribir, ver

berätta vad du har gjort på en (fantasi- ) resa

berätta något om Peru på spanska

ordförråd från kapitel 10-12

verbböjning i presens (se pärmfliken i textboken)

futurum

Övningsuppgifter

Viktiga övningar i kap 10 s.81 – 86

uppgift 1 – 7 skriv och öva muntligt

uppgift 8

uppgift 9 – 10 öva muntligt

uppgift 11 viktig dialog

Viktiga övningar i kap 11 s. 88 - 91

uppgift 1 – 2 läsförståelse, öva muntligt

uppgift 3 A skrivuppgift Obs! Berätta om Ana – hon har...

uppgift 3B muntligt i jag-form

uppgift 4 muntligt

uppgift 5A Skriv på dator och maila till berit.larsson@alingsas.se

Extra viktig: 6AB Skriftligt och muntligt

8AB muntligt

9A skrivftligt

Viktiga övningar i kap 12 s.93 – 86

uppgift 1 – 2 Läsförståelse

uppgift 3AB Öva på samtal

uppgift 8 dialog öva muntligt

EXTRA om du hinner:

uppgift 4 skriftligt

uppgift 5 muntligt

uppgift 6AB

Digitala övningar

http://www.vale.bonnierutbildning.se/index.html

http://www.gracias.nu/exercises8/index.php?chapterid=15

http://www.ljudmastaren.se/index.php?book=22

http://glosmastaren.se/index.php?book=37

Prov den 2 april

Matriser

M2
Nolhaga Bedömningsmatris Moderna språk, Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Du visar att du förstår mycket lite av det du hör.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av det du hört.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hör.
Du visar att du förstår både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hör.
Läsförståelse
Du visar att du förstår mycket lite av vad du läser.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av det du läser.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läser.
Du visar att du förstår både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst.
Muntlig uttrycksförmåga
Du har svårigheter med att tala då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar på ett enkelt, men ganska tydligt och till viss del sammanhängande, då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar enkelt men tydligt och kan binda ihop dina meningar och tala ganska sammanhängande då presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Muntlig interaktion (t.ex. i dialoger)
Du har svårigheter med att uttrycka dig begripligt och du förstår inte den som du pratar med. Du använder inga strategier i samtalet.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall. Du använder dig av enstaka strategier i samtalet.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig. Du använder dig av några strategier i samtalet.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig tydligt. Du använder dig av flera olika strategier i samtalet.
Skriftlig förmåga
Du har svårigheter med att skriva meningar och fraser så att det blir begripligt.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar och fraser som innehåller några få grammatiska fel.
Du skriver enkla och tydliga meningar och fraser med få grammatiska fel.
Uttal / intonation
Realia
Förmågan att kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser.
Du kan med stöd kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

M2
HAR GJORT

Nivå 2
Nivå 1
Ny nivå
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 1
Ny nivå
Nivå 3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: