Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WW2 and the Holocaust

Skapad 2013-04-23 16:18 i Friskolan Asken Grundskolor
Andra världskriget och förintelsen (Pojken i randig pyjamas).
Grundskola 9 Engelska

In this project you will learn more about the WW2 and experience the holocaust through the eyes of a little boy in a striped pyjamas.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

- att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

- Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

- Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

- Talad engelska och texter från olika medier.

-Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

- Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

- Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

- Samtal och diskussioner samt argumentation.

- Språkliga strategier för att förstå…

We will:

  • read and discuss texts about WW2 and the holocaust,
  • read the novel The Boy in the Striped Pyjamas
  • while reading write a reading log, share it with two friends and comment it,
  • watch the film The Boy in the Striped Pyjamas with English subtitle and sound.

Teacher's goals are that you will:

  • learn more about WW2 and the holocaust,
  • understand most of the novel and the film and be able to write about and discuss what you have read and seen,
  • improve your reading and listening comprehension,
  • improve your writing and reading skills,
  • expand your vocabulary.

Assignment

While reading The Boy in the striped pyjamas, you will write a reading log in which you summarize what you have read and answer questions that I will give you. When you are done I will give you feedback on it.

Matris

 

Lägre nivå

 

 

Högre nivå

Innehåll 

Dina texter är mycket kortfattade.

Dina texter är fylliga och du ger exempel från boken och får oftast fram dina åsikter.

Dina texter är fylliga och du har flera exempel från boken och du får fram dina åsikter.

Dina texter är mycket fylliga och du har flera tydliga  exempel från boken och du får fram dina åsikter på et tydligt och nyanserat sätt.

 

Ordval

Texten innehåller svenska ord och/eller felaktigt använda ord. En engelsktalande person har svårt att förstå texten.

En engelsktalande person kan förstå texten.

Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.

Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt genom synonymer, bildspråk, liknelser, uttryck m m.

Stavning

Många vanligt förekommande ord är felstavade. Texten är svår att förstå.

En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten

Det finns få stavfel.

Det finns mycket få stavfel.

Grammatik

Det finns många grammatiska fel och texten är svår att läsa och förstå.

Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.

Det finns få grammatiska fel.

Det finns mycket få grammatiska fel.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: