👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Språken i världen

Skapad 2013-04-26 08:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleven planerar och genomför, individuellt eller i par, en muntlig redovisning om ett språk, med tonvikt på både innehåll och kommunikativ förmåga.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du skall inför klassen ensam eller tillsammans med en kamrat göra en muntlig redovisning av ett språk, som du/ni själv/a valt. Du skall göra det på ett sådant sätt att de andra förstår vad du vill ha fram och så att du fångar deras intresse. Som hjälpmedel ska du använda dig av en power point-presentation.

Undervisning

1 Vi går igenom tillsammans hur man kan gå tillväga, när det gäller både planering och framförande. 2 Du väljer ett språk och följer din planering. 3 Du tränar på ditt framförande. 4 Du framför ditt språk för klassen och mig.

Bedömning

Bedömningen sker enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
Innehåll
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse som fungerar både när det gäller uppbyggnad och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse som fungerar relativt väl både när det gäller uppbyggnad och innehåll.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse som fungerar väl både när det gäller uppbyggnad och innehåll.
Framförande
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse så att dina lyssnare har en viss behållning av ditt framförande.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse så att dina lyssnare har en relativt god behållning av ditt framförande.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse så att dina lyssnare har en god behållning av ditt framförande.