👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa- tidningstexter

Skapad 2013-04-29 14:22 i Kärlekens skola Halmstad
LPP över arbetet med sakprosatexter där eleven får lära sig och utveckla språkliga strategier för att sovra i stor informationsmängd, att minnas innehåll samt lära sig att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
Grundskola 7 Svenska

Innehåll

Syfte och Metod

Syfte

Syftet med momentet är att du ska se och förstå skillanden mellan olika typer/genrer av text och att du ska få tillfälle att öva att skriva texter i olika genrer. Momentet är kopplat till följande mål att sträva mot:

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  
  Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning

Vi läser och skriver texter inom sakprosagenren. Vi utgår ifrån materialet på Gleerups (Sakprosatexter - TIdningstexter)

*Ni arbetar med olika ord och begrepp som är kopplade till sakprosatexter. Arbetar med 7 olika sakprosatexter genom att läsa och se film om dem samt gör egna sammanfattningar som ni sedan presenterar i smågrupper för varandra.

Området avslutas med att ni väljer ut en av de sju texttyperna och skriver en egen text enligt den textens språkliga drag och uppbyggnad.

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 •  
  Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 •  
  Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Bedömning och betygskriterier

Följande kommer att bedömas

 • din förmåga att kunna skilja olika genrer åt och att kunna redogöra för dessa

 • din förmåga att kunna skriva i olika genrer

 • din förmåga att kunna tillämpa skriftspråkets regler och normer

Matriser

Sv
Sakprosa

Förståelse av ord, begrepp och illustrationer

På väg mot E
E-Nivå
D-nivå
Du har uppfyllt kraven för betyget E och till övervägande del för C
C-nivå
B-nivå
Du har uppfyllt kraven för betyget C och till övervägande del för A
A-nivå
Ordförståelse
Du kan ge i huvudsak fungerande förklaringar till centrala ord i texten.
Du kan ge relativt utvecklade förklaringar till centrala ord i texten.
Du kan ge väl utvecklade förklaringar till centrala ord i texten.
Begreppsförståelse
Du kan ge i huvudsak fungerande förklaringar till centrala begrepp i texten.
Du kan ge relativt utvecklade förklaringar till centrala begrepp i texten.
Du kan ge väl utvecklade förklaringar till centrala begrepp i texten.
Bildförståelse
Du kan ge i huvudsak fungerande förklaringar till centrala Illustrationer i texten.
Du kan ge relativt utvecklade förklaringar till centrala Illustrationer i texten.
Du kan ge väl utvecklade förklaringar till centrala Illustrationer i texten.

Textförståelse

På väg mot E
E-Nivå
D-nivå
Du har uppfyllt kraven för betyget E och till övervägande del för C
C-nivå
B-nivå
Du har uppfyllt kraven för betyget C och till övervägande del för A
A-nivå
Lästrategier
Du har i huvudsak fungerande strategier för att ta till dig innehåll i sakprosatexter
Du har relativt utvecklade strategier för att ta till dig innehåll i sakprosatexter
Du har väl utvecklade strategier för att ta till dig innehåll i sakprosatexter
Förståelse av innehåll (Ström och Spänning)
Du visar på grundläggande kunskaper av det centrala innehållet i texten.
Du visar på goda kunskaper av det centrala innehållet i texten.
Du visar på mycket goda kunskaper av det centrala innehållet i texten.
Förståelse av innehåll(Magnetism)
Du visar på grundläggande kunskaper av det centrala innehållet i texten.
Du visar på goda kunskaper av det centrala innehållet i texten.
Du visar på mycket goda kunskaper av det centrala innehållet i texten.