Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv - Vandring

Skapad 2013-04-30 13:28 i Montessoriskolan Falun
Arbetsområde om friluftsliv i varierande terräng under våren.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska
eleverna i arbetsområdet ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:

 • genomföra och anpassa utevistelser och
 • friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer och förebygga risker vid fysisk aktivitet

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för
andra.

 

Konkretisering av mål

Du ska utveckla din förmåga att planera friluftslivsaktiviteter vintertid. Du tar i din planering hänsyn till väderförhållanden, skiftande naturmiljö, packning, avstånd, raster, mat, risker och gruppmedlemmar.
Du ska utveckla din förmåga att genomföra friluftsaktiviteter genom att:
 • tillaga mat på ett lämpligt sätt,
 • använda redskap och verktyg på ett ändamålsenligt sätt,
 • göra upp och underhålla eld på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • använda karta och kompass för att följa färdplanen,
 • ansvara för egen och gruppens gemensamma packning och arbetsuppgifter
 • förutse och beskriva risker vid friluftsliv

Arbetssätt

I arbetsområdet kommer du få möjlighet att tillägna dig och använda kunskaper i friluftsliv.

Du kommer arbeta med att planera, organisera och genomföra friluftslivsaktiviteter.

Du får en faktabakgrund och träning vad gäller val av mat, kläder, utrustning samt allemansrätten, skidteknik, första hjälpen och kartläsning.

Du kommer att påbörja arbetsområdet med genomgång kring kläder, packning, mat och tillagning av mat och övrig utrustning samt allemannsrättens regler.

I den grupp du tillhör ska ni planera vad ni ska äta och hur ni ska tillaga maten. Ni planerar utifrån färdplanen lämpliga tillfällen för fikaraster och lunch. Planeringsdokument lämnas in.

Innan avfärd erhåller du och din grupp träning i skidteknik. Gruppen behöver hålla ihop under hela vandringen. Gruppen tilldelas ett ansvarsområde som genomföras under hajken.

Efter genomförd skidhajk utvärderas enskilt planeringen och genomförandet utifrån ett individuellt perspektiv och ett grupp-perspektiv.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömmas:
 • Din förmåga planera och genomföra friluftsaktiviteter med anpassning till förhållandena, naturmiljöerna och reglerna gällande under skidhajken.
 • Din förmåga att på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med en skidhajk.

Till grund för bedömning av din kunskapsutveckling kommer användas följande:
 • Planering av hajken
 • Genomförandet av hajken
 • Utvärderingen av hajken

Din kunskaputveckling kommer bedömmas utifrån och dokumenteras i en bedömningsmatris för ämnet Idrott och hälsa

Matriser

Idh
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Lägre kvalitativ nivå ----->
-----> Högre kvalitativ nivå
Friluftsliv
Eleven anpassar till viss del sitt val av färd, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller under vandringen.
Eleven anpassar relativt väl sitt val av färd, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller under vandringen.
Eleven anpassar väl sitt val av färd, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller under vandringen.
Friluftsliv
Eleven anpassar till viss del lägerplatsen och iordningställande av sovplats och matplats för att möjliggöra sömn, hygien och matlagning.
Eleven anpassar relativt väl lägerplatsen och iordningställande av sovplats och matplats för att möjliggöra sömn, hygien och matlagning.
Eleven anpassar väl lägerplatsen och iordningställande av sovplats och matplats för att möjliggöra sömn, hygien och matlagning.
Friluftsliv
Eleven kan utvärdera den genomförda vandringen genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om planering, upplägg och genomförandet samt förändringar och förbättringar.
Eleven kan utvärdera den genomförda vandringen genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om planering, upplägg och genomförandet samt förändringar och förbättringar.
Eleven kan utvärdera den genomförda vandringen genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om planering, upplägg och genomförandet samt förändringar och förbättringar.
Friluftsliv
Eleven kan ge enkla beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus i varierad terräng.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus i varierad terräng.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus i varierad terräng.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: