Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska-Åk9-Hochwasser-Wir sprechen Wetter

Skapad 2013-05-02 15:39 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
LPP för arbete med Der Sprung kap. 5 Hochwasser. Du får agera meteorolog och lära dig att beskriva hur vädret är på olika platser i Tyskland, men också hur vädret har varit. Det kan också vara bra att förstå när någon berättar hur vädret ska bli på tyska.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du får agera meteorolog och lära dig att beskriva hur vädret är på olika platser i Tyskland, men också hur vädret har varit. Det kan också vara bra att förstå när någon berättar hur vädret ska bli på tyska.

Innehåll

Centralt innehåll

1. Du lär dig att berätta muntligt och skriftligt beskriva hur vädret är.

2. Du lär dig att förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift .

3. Du kan berätta om din semester och hur vädret var (sommar och vinter) i dåtid (imperfekt/perfekt).

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Undervisningens innehåll

Du lär dig (vad):

1. Du lär dig att berätta muntligt och skriftligthur vädret är.

2. Du lär dig att förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift .

3. Du kan berätta om din semester och hur vädret var (sommar och vinter) i dåtid (imperfekt/perfekt)
 

Redovisningsformer

Skriftligt test (onsdag v21)
1. Du kan skriftligt berätta om en sommar- och vintersemester och berätta hur vädret var.
2. Du kan skriftligt beskriva vädret vid tre platster på en karta.
3. Förstå en text som handlar om ett väderrelaterat ämne.
4. Förstå när någon beskriver vädret.

Muntligt test (torsdag v21)

1. Du kan muntligt beskriva vädret vid tre platser i Tyskland utifrån en väderkarta.
2. Du kan muntligt berätta om en semester under valfri årstid.

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper utifrån betygskriterierna.

Utvärdering

v22

Matriser

M2
Tyska-Åk9-Hochwassser-Wir sprechen über das Wetter-Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Förståelse av det talade och skrivna språket
Läsa och höra
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk som handlar om vädret
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vädret.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vädret.
Återberätta
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera vädret på en väderkarta.
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer på en väderkarta. Du kan också utföra uppgifter med anknytning till vädret med hjälp av instruktioner på tyska.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer på en väderkarta, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner på tyska.
Språklig strategi
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning, tex förklara med andra ord, använda gester.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Använd text och muntlig in-put
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier om vädret, samt på något vis använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och när du pratar eller skriver för att kommunicera med en eller flera andra personer.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (kommunikation).

F
E
D
C
B
A
Egen produktion av språket
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Rätta sig själv
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Samtala
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

F
E
D
C
B
A
Realia
Fakta om landet där spanska talas och jämföra med Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: