Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2013-05-06 10:04 i Mörarps skola Helsingborg
Här kommer du få träna på att orientera i närmiljön med hjälp av kartor. Du kommer även att få lära dig hur kartor är uppbyggda och vad olika kartsymboler betyder. Du kommer också få lära dig om allemansrätten.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Här kommer du få lära dig att orientera och lära dig mer om allemansrätten!

Innehåll

Mål med undervisningen

        - Du ska kunna orientera med hjälp av kartor i en miljö som du känner till.

 

        - Du ska träna på förmågan att anpassa utevistelser till olika förhållanden och kunna allemansrättens regler.

Undervisning

Vi kommer träna  på att "passa kartan" och träna på att navigera med hjälp av olika navigeringspunkter. Vi kommer också att träna på kartans symboler och allemansrättens regler.

Bedömning

Du kommer bli bedömd på hur väl du kan:
-Orientera med hjälp av en karta och hitta kontroller med olika svårighetsgrad
-Allemansrättens regler och kartans symboler

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: