👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska vt åk 7

Skapad 2010-09-13 10:22 i Kärlekens skola Halmstad
Lokal kursplan och betygskriterier i spanska år 8.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Spanska åk 7 vt

Innehåll

Under vt 2021 har vi arbetat med olika beskrivande/ berättande  texter. Vi har övat på att skriva om hur folk ser ut och vad de har på sig.  Vi har lärt oss klockan samt övat på att berätta om en dag med tider och olika aktiviteter.

Vi gick igenom regler för hur man böjer verb i presens, och övat lite på det.

  Matriser

  M2
  Bedömningsmatris spanska åk 7-9

  Att läsa och förstå
  Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
  Förstår det mest väsentliga av innehållet.
  Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
  Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
  Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
  Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
  Förstår det mest väsentliga av innehållet.
  Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
  Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
  Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
  Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
  Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
  Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
  Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
  Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
  Svarar på direkta frågor.
  Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.
  Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
  Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
  Att skriva texter anpassade för årskursen
  Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
  Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
  Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
  Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.