Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget

Skapad 2013-05-13 10:17 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 9 Historia

Under v. 10-12 kommer vi att arbeta med perioden Kalla kriget.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Grovplanering

V. 10 Introduktion kalla kriget
-  sammanfattande genomgång
- Text och frågor i boken s. 90-99 + frågorna 1-11 s. 99

- parövning analysuppgift


v. 11 
- Återkoppling analysuppgift

v. 12
-måndag: Slutet på kalla kriget

-torsdag:analysuppgift på egen hand 

Vad bedöms?

Hur väl du kan analysera olika skeenden genom att se samband, orsaker och konsekvenser. Tänk på att uppgifterna ni arbetar med 2 och 2 är träningstillfällen. Låt inte den ena göra allt. 

E: Enkla samband: Den industriella revolutionen berodde på maskiner ersatte mycket av arbetet. Det ledde till att färre människor behövde arbeta med jordbruket. De kunde istället arbeta i fabrikerna. 

C: Samband som radas upp i en enda lång utvecklingslinje utan att flera perspektiv kommer fram: Förändringarna inom jordbruket ledde till att många tvingades lämna sina jordbruk för att börja jobba i städerna. En orsak till att de tvingades överge sina jordbruk var skiftesreformen. När människorna lämnade sina jordbruk tog de anställning i fabrikerna som hade börja växa upp i städerna. Nu kunde människorna börja köpa det de hövde istället för att tillverka allt själva eftersom de nu fick lön i form av pengar. Tidigare hade man självhushållning. 

A: Komplexa samband där flera perspektiv kommer fram: Den industriella revolutionen berodde på flera saker. En sak var tillgången på råvaror och kapital. Detta hade Storbritannien skaffat sig genom handel /..../ I samband med handeln skaffade landet  sig kolonier som tillsammans med hemmamarknaden gav stora förutsättningar för försäljning av varor som tillverkades i fabrikerna. En annan förutsättning för fabrikstillverkningen var tillgången på arbetskraft. Många människor hade tvingats lämna sin jordbruk efter skiftesreformen och dessa kunde nu ta anställning i fabrikerna. När dessa människor fick ett lönearbete kunde även de börja konsumera varorna som tillverkades. En annan avgörande faktor för industrialiseringen var uppfinningar och kunnande /.../ 

Betygskriterier

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: