Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap år 7; Kristendomen

Skapad 2013-05-13 15:26 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Området berör Gamla Testamentet, Nya Testamentet och Jesus liv och gärningar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med kristendomens framväxt och centrala budskap. I arbetsområdet tränas förmågan att lyssna och anteckna, samarbeta i grupp, diskutera tillsammans, reflektera och motivera sina åsikter muntligt och i skrift, söka information kritiskt samt arbeta självständigt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 • Jesu uppväxt
 • Israel på Jesu tid
 • Det mäktiga Romarriket, "Den tidens EU"
 • Israeliternas dröm om frihet och befriaren Messias
 • Den gyllene regel med dess innebörd
 • Jesu underverk
 • Jesu sista tid
 • Kristendomen växer fram, Nya Testmentet
 • Resonemang kring Jesu betydelse

Genomförande

Vi kommer att jobba såhär:

 

1. Vad behövs i en religion?

Henrik går igenom  en mindmap/tankekarta på tavlan och ni skriver.

 

2: Vi läser i läroboken, Religion och Liv 7, s 175-182, 185-191, 196-198, 202-206, 209-214

Vi kommer att läsa tillsammans ibland och enskilt ibland. Ni kommer också att få läsläxor.

 

3: Ordkunskap:

Jude, messias,  korsfästelse, evangelium, synd, dop, synagoga, kyrka, bibeln, gamla testamentet, lärjunge, bergspredikan, frälsning, den gyllene regeln, uppståndelse, dom, underverk, nattvard, himmel. helvete, Golgata, Den Heliga Ande, pingstdagen, apostel, församling, kyrkan, predikan, altare, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, protestantiska kyrkan och frikyrka.

 

4. Bibelkunskap och bibelhistoria. 10 budord eller "10 guds bud" ( Religion och liv 7, s 144)

Henrik går igenom på tavlan.

Eleverna jobbar parvis med uppgiften "Övningsuppgift i religionskunskap. Att hitta i bibeln. årskurs 7"
Vi går igenom svaren tillsammans.


5.Citat och budskap från Jesus

 • Att vända andra kinden till
 • Att inte fokusera på pengar utan på gud
 • Att älska sin nästa såsom dig själv
 • Att älska sina fiender
 • Att förlåta
 • "Låt den som är utan skuld kasta första stenen"
 • "Döm inte andra, då kan du själv bli dömd"

Vi diskuterar i grupp.

 

6. Viktiga personer inom kristendomen:

Moses, Jesus, Johannes Döparen, jungfru Maria, Judas Iskariot, Petrus, Paulus, Pontius Pilatus, Augustus

Henrik går igenom på tavlan.

 

Ni kommer att jobba med nedanstående frågor underlektionstid, men ni kan även behöva jobba hemma ibland. Vi kommer också att diskutera många av frågorna tillsammans på lektionstid.

 

7. Ni gör en skriftlig inlämning där ni svarar på följande frågor:


_____________________FRÅGOR_________________________________________


1. Varför firar vi Advent, jul, påsk, Kristi himmelsfärd, pingst

2. Vi antar att du är muslim och kommer från Saudiarabien. Nu har du flyttat till Sverige. Hur tror du att kristendomen här märks i det vardagliga livet?

3. Vad tycker du om följande av Jesu budskap?  Gör en lista över + och -. Motivera ditt svar.

 • Att vända andra kinden till
 • Att inte fokusera på pengar utan på gud
 • Att älska sin nästa såsom dig själv
 • Att älska sina fiender
 • Att förlåta
 • "Låt den som är utan skuld kasta första stenen"
 • "Döm inte andra, då kan du själv bli dömd"4. Vad tror du själv är sant om Jesus födelse, underverk, död och uppståndelse?

5. Kristendomen är en missionsreligion. Det betyder att den ska spridas till nya folk och länder.
Är det bra eller dåligt, tycker du? Resonera dig fram.

6. Vad är det för skillnader och likheter mellan att vara religiös och icke troende (ateist) tror du? Gör en lista på skillnader och en på likheter. Förklara ditt svar.  

Likheter                                         skillnader

7. Kristendomen har de 10 budorden som hjälp i vardagen. Vilka av dom tycker du att alla människor ska följa? Förklara varför.

8. Varför tror du att man avrättade Jesus?

Lycka till!

Bedömning

 • Övningsprov "Religionskunskap år 7"- ord och begrepp & personer (ej för betyg)

 

 • Ni kommer att göra en skriftlig inlämning av era svar på de 8 frågorna. Försök att få med alla orden i dina svar. Kolla av att du fått med alla orden.

Jag bedömer 5 mål.

"Kunskap om världens religioner "

"Likheter och skillnader "

"Påverkan samhälle-religion "

"Livsfrågor/-åskådningar "

 

"Informationssökning och Källhantering"

 

Inlämningsdatum: Jag skriver upp datumet på provschemat:

http://www.sinntorpsskolan.se/provschema.asp?v=v#10

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religionskunskap skriftligt omdöme, Kristendomen-Nya testamentet

På väg mot godtagbara förmågor
Godtagbara förmågor
Goda förmågor
mycket goda förmågor
1.
Kunskaper om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen
Eleven har goda kunskaper om kristendomen
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen
2.
Hur Kristendomen påverkar samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
3,
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5.
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: