Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd

Skapad 2013-05-15 14:50 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

Innehåll och konkretisering av målen:

Undervisningen ska bidra till att elevens utvecklar förtrogenhet (...) med demokratiska principer och arbetssätt.

Arbetssätt och samverkan med andra ämnen:

Klassråd hålls en gång/vecka. 
En elev är ordförande och håller i mötet,
en är sekreterare och skriver protokoll.
Detta skiftar enligt ett rullande schema.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att beskriva hur möten organiseras och genomförs

Hur ska det bedömas?

Med hjälp av diskussioner och observationer under klassråden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: