👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2013-05-16 13:05 i Lunds skola Hudiksvall
Barr- och löv- och regnskog. Vanliga växter och djur.
Grundskola 4 Biologi
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Konkreta mål

Känna igen de vanligaste växterna och djuren i barr- och lövskog. Svara på frågor tillsammans.
Kunna ge exempel på en näringskedja i barr- eller lövskog.
Veta något om hur skogsbruket och föroreningar påverkar skogen.

Genomförande

Gemensam tankekarta om skogen.
Eget/gemensamt inhämtande av fakta.
Fältstudier i skolskogen.

Bedömning

Ett skriftligt enskilt förhör.

Aktivitet under gemensamma lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6