Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5 vt-16

Skapad 2013-05-17 14:01 i Björkbergsskolan Hudiksvall
ca 1050-1520 e.Kr
Grundskola 5 – 6 Historia

Du kommer att få gå tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1050-1520 e.Kr. Du kommer att få reda på hur folk levde under denna tid, lära känna några viktiga personer och få reda på viktiga händelser som är av stor betydelse.

Innehåll

Mål och arbetssätt

Målet med arbetet om medeltiden:

  • Du ska känna kunna berätta hur det var att leva på medeltiden (man, kvinna, barn) om kläder, mat, boende och arbete
  • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, klostret, staden, borgarna och slotten
  • Du ska känna till digerdöden, de 4 stånden, klosterliv, kristendom, riddare, Heliga Birgitta,  Birger Jarl, medeltida yrken, Hansan


Arbetssätt:

 • Samarbete med kulturskolan (dans, sång, teater)
 • Se på olika filmer
 • Arbeta med texthäftet "Medeltiden"
 • Läsa olika texter och se på bilder och jämföra de olika källorna
 • Välja ett/flera områden att fördjupa dig i (ditt arbete kommer att sättas ihop till ditt medeltidshäfte.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser

Hi
Historia - medeltiden Bedömning

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ...

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6   Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6   Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6   Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Händelser och personer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har bristfälliga kunskaper om olika händelser och personer som levde under under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har grundläggande kunskaper om olika händelser och personer som levde under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har goda kunskaper om olika händelser och personer som levde under under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har mycket goda kunskaper om olika händelser och personer som levde under medeltiden.
Levnadsvillkor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att resonera kring hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Spår av medeltiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven kan till viss del visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven kan relativt väl visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven på ett tydligt sätt visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: